CERMAT (Centrum pro reformu maturit)

 

Status
Rozpočet 76 000 000
Počet zaměstnanců 47

Hospodaření

Úřad hospodaří se státními dotacemi a evropskými dotacemi, podle ministerstva školství dosud chystání státních maturit vyšlo na více než 200 milionů korun daňových poplatníků.

Činnost

Úřad má na starosti přípravu jednotných státních maturit, které by měly nahradit současné závěrečné maturitní zkoušky, jejichž příprava leží na jednotlivých středních školách. Kromě věčného chystání státních maturit CERMAT organizuje „maturity nanečisto“. Tato služba je nabízena školám a jejich studentům zdarma. Miliony také úřad utratil na provádění projektu „Akční plán eEurope+“, tj. vytváření statistik o připojení škol na internet. Dalším nesmyslem prováděným tímto úřadem je „komplexní“ testování znalostí žáků ve všech krajích – z testů je ale vynechána Praha, protože jde o projekt financovaný z dotací EU, které musí být utraceny jen v regionech s HDP na hlavu pod 75% průměru EU, kam Praha nespadá.

Hodnocení

Jednotná státní maturita není potřebná, už stovky let – aniž by to komukoliv výrazně vadilo – existuje současný systém, v němž organizují závěrečné zkoušky samy jednotlivé školy. „Zkoušky nanečisto“ nabízí řada dalších soukromých organizací, pro které jsou bezplatné zkoušky CERMATu nekalou konkurencí. Není potřeba státní úřad, který by organizoval testování znalostí mladých lidí, toto testování, tam kde je po něm poptávka, nabízejí soukromé instituce.

Verdikt

Úřad lze zrušit bez náhrady. Daňoví poplatníci by ročně ušetřili 76 milionů korun a desítky milionů by vynesl prodej sídla úřadu v centru Prahy.