Centrum dopravního výzkumu

Status Veřejná výzkumná instituce Ministerstva dopravy, založena v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb.
Rozpočet 53 000 000
Počet zaměstnanců 143

Hospodaření

Většinu příjmů tvoří provozní dotace Ministerstva dopravy. V roce 2010 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro realizaci projektu „Dopravní VaV centrum“ (Výzkumné a vývojové centrum), který je kofinancován s Evropskou unií a celkové náklady dosahují téměř půl miliardy korun (přesně 463 130 480,- Kč).

Činnost

Centrum dopravního výzkumu se věnuje výzkumné a vývojové činnosti všech hlavních druhů dopravy, a to včetně humánních aspektů v dopravě, dopravní psychologii, sociologii, urbanismu atd. Cílem výzkumného ústavu je aplikace výsledků vědy a výzkumu do komerčního prostředí.

Hodnocení

Nezpochybňujeme odbornost zaměstnanců, která v řadě případů dosahuje vynikající úrovně. Nevíme ale, co těchto 143 zaměstnanců neustále zkoumá.

Verdikt

Výzkumný ústav tohoto druhu může určitě fungovat i na komerční bázi a daňový poplatník by ročně ušetřil přes 50 milionů Kč + nemalé finanční náklady při výstavbě nového centra. Pod samotným Ministerstvem dopravy však existuje celá řada dalších „adeptů“ na zrušení, jako například Centrum pro informace a mechanické testování obalů, Centrum dopravního výzkumu patří v porovnání s jinými stále ještě k institucím smysluplnějším.