CENIA

Status Příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí.
Rozpočet 64 000 000
Počet zaměstnanců 90

Hospodaření

Úřad hospodaří s dotací ze státního rozpočtu ve výši 60 milionů. Jedno procento výdajů kryje dotace z fondů Evropské unie.

Činnost

Úřad provozuje „informační centra udržitelné výroby a spotřeby“ v jednotlivých krajích, kde můžete získat zdarma jeho brožury. Úřad též nabízí označení „Ekologicky šetrný výrobek“ a „Ekologicky šetrná služba“, které si za poplatek 10 tisíc korun můžete dávat na vaše výrobky a služby, pokud splníte základní podmínky (např. prodáváte dřevěné brikety nebo máte na záchodě ve firmě recyklovaný papír). Obce mohou zažádat o zařazení do seznamu „Místní agenda 21“ vedeného úřadem. Už se jim přihlásilo 80 obcí. Aby obec byla zařazena do seznamu, stačí, aby zřídila odbor či výbor pro Místní agendu 21 a pořádala environmentalistické akce typu „Den Země“. Úřad také podporuje environmetalistické sdružení Arnika. Ředitel úřadu Jiří Hradec navrhuje výměnu splachovadel na záchodech ve všech státních institucích za menší, aby se „ušetřilo 190 milionů tun vody“. (Nová evropská směrnice, která omezí nádrže záchodových splachovadel se již chystá.)

Hodnocení

Úřad CENIA je v podstatě státem placenou environmentalistickou organizací. Není tedy pouze zbytečný, je i škodlivý.

Verdikt

Úřad by měl být okamžitě zrušen a zaměstnanci propuštěni. Mohou zkusit nabízet nálepku „ekologicky šetrný výrobek“ na trhu bez podpory 64 milionů korun, o které by se mohly snížit daně.