Celní správa

Status
Rozpočet 4 800 000 000
Počet zaměstnanců 8463

Hospodaření

Činnost

Celní správa vybírá clo z dovozu zboží do České republiky ze zemí vně EU. Od vstupu do EU 1. května do konce roku 2004 vybrala clo ve výši 3,3 miliardy, z toho se do EU posílá 75 %, takže 820 milionů představoval za uvedené období příjem pro český stát, což ani nepokrývá výdaje na mzdy. Po vstupu do EU byla na celní správu z finančních úřadů převedena odpovědnost za výběr spotřebních daní (asi 100 mld Kč ročně), přitom zaměstnanců finančních úřadů neubylo.

Hodnocení

Vybírání cla představuje škodlivý protekcionismus, který zkresluje komparativní výhody v zahraničním obchodě, a tím omezuje růst bohatství. Náklady na výběr cel navíc v současnosti převyšují výnos pro stát. Až nebude Česká republika členem EU, měla by cla jednostranně zrušit (jako je nevybíralo Estonsko před vstupem do EU). Jako člen EU, který není na vnější hranici, by mohla ČR celní správu také zrušit, dovozci by deklarovali dovoz v jiných státech EU (jak už to ostatně většina činí). Přesun kompetence vybírat spotřební daň z finančních úřadů na Celní správu bylo neefektivní opatření, které mělo pouze ospravedlnit zachování privilegií pro Celní správu (jako „ozbrojená složka státu“ má Celní správa řadu finančních a jiných privilegií oproti jiným státním zaměstnancům). Přesun výběru spotřebních daní si Celní správa vymohla, aby se po vstupu do EU nejevila zbytečnou.

Verdikt

Celní správa by měla být odzbrojena a zrušena. Kompetence vybírat spotřební daň by měla být převedena zpět na finanční úřady, jako tomu bylo před rokem 2004. Clo by se mělo přestat na území ČR vybírat. Daňoví poplatníci by ušetřili ročně 4,8 miliardy korun. 112 budov Celní správy by měl stát prodat a výnos použít na další snížení daní. Zapojení 8 tisíc celníků a zaměstnanců Celní správy do soukromého sektoru by znamenalo další dodatečný daňový výnos, který by umožnil snížení dalších daní.