Bill Clinton o světových pracovních standardech

Autor Bill Clinton
Datum 01.12.1999

„Světová obchodní organizace by měla vyvinout pracovní standardy a vynucovat je pomocí obchodních sankcí.“

Prezident Spojených státú Bill Clinton na setkání Světové obchodní organizace, jejímž cílem má být liberalizace světového obchodu.

V této krátké větě je shrnut naprosto pravý opak k pojmům svoboda a svobodný obchod. Konkurence ze strany těch zahraničních pracovníků, kteří nepožadují stejné množství volna, stejný počet splachovacích záchodů, stejnou klimatizaci či stejné kulturní služby a mzdy, jaké požadují zaměstnanci ve Spojených státech za svou práci, je levicovým slovníkem nazyvána sociálním dumpingem. Tato novořeč se snaží namluvit, že tito konkurenti v méně bohatých zemích, jejich zaměstnavatelé a jejich vlády dělají něco špatného a že nenabízejí uspokojivé pracovní podmínky a kompenzace. Jenže uspokojení je veličina subjektivní, a závisí na okolnostech: např. jihoamerický dělník nežádá při práci stejné uspokojení jako Bill Clinton nebo slečna Lewinská a může díky tomu lépe konkurovat ve svém oboru. Konference ministrů za liberalizaci světového obchodu se vyvinula v byrokratickou organizaci prosazující nový protekcionismus, placenou – jak jinak – z našich daní.