O právu na diskriminaci

Josef Šíma – 1. 8. 1999 (přečteno 1649×)

Již jsme si zvykli na to, že stát používá svých soudů a své policie k tomu, aby trestal soukromé podnikatele za jejich schopnosti, pracovitost a vynalézavost a odebíral jim pravidelně formou daní významnou část jejich běžného výdělku, který získali tím, že posloužili ostatním lidem, či majetku, který díky svým podnikatelským úspěchům nashromáždili. Ani to ale třídě státních posluhovačů nestačí. Přestože by mohli spokojeně žít z peněz, které pod pohrůžkou násilí odebrali lidem živícím se na rozdíl od nich poctivou prací, a nechat soukromý sektor vzkvétat, stále častěji jsme svědky toho, že tito lidé zakazují soukromým podnikatelům rozhodovat o tom, jak se svým majet… celý článek

Inflace legislativy přírodu neochrání

Josef Šíma – 1. 6. 1999 (přečteno 710×)

Téměř všichni lidé jsou přesvědčeni o tom, že bez armády státních úředníků v rolích dohlížečů na kvalitu zdraví lidí a kvalitu životního prostředí by lidstvo bylo předurčeno k smrti následkem otravy jedovatým vzduchem či kvůli požívání závadných potravin nebo závadné vody. Vládní úřady a agentury zabývající se „ochranou“ životního prostředí proto získávají stále více peněz do svých rozpočtů, parlamenty schvalují stále nové a nové „zelené“ zákony, členové vlády se přou o výši „ekologických“ daňových úlev. Stručně řečeno, stále více peněz proudí z produktiv… celý článek

Nevysmívejte se, odstátněte peníze!

Josef Šíma – 1. 4. 1999 (přečteno 729×)

Vysloví-li někdo v České republice názor, že oblast peněžnictví by měla být odpolitizována a vyňata z moci státu, tedy že by měl být zrušen monopol centrální banky a do oblasti emise peněz by měla vstoupit konkurence se všemi blahodárnými důsledky, které její přítomnost v jakékoli oblasti hospodářství přináší, nesetká se s příliš pozitivní reakcí. Vždyť mnozí přední ekonomové tvrdí, že na státním vlastnictví a vlivu by měl být vystaven i sektor komerčního bankovnictví, obzvláště v době transformace hospodářství. Co lze poté čekat od diskuse o úloze státu v centrálním bankovnictví?! Přední čeští teoretici tvr… celý článek

„Zločiny” bez oběti

Josef Šíma, Dan Šťastný – 1. 2. 1999 (přečteno 1050×)

Je zajímavé, že v každé společnosti se časem projeví tendence většiny zakazovat menšině chování, které sice nikoho doopravdy nepoškozuje, ale je významnou skupinou lidí shledáno nemravným, závadným nebo jednoduše nevhodným. Tento proces může probíhat různě rychle a dosáhnout různé úrovně, zdá se však, že je doslova termodynamicky neodvratný.… celý článek

Ničme stroje - dnes je jiná doba

Josef Šíma – 1. 1. 1999 (přečteno 819×)

Po celém světě stále přežívá odpor proti technologickému pokroku; technologickému pokroku, který umožňuje šetřit lidskou prací a vytváří prostor pro to, aby se lidé mohli vzdálit historickému standardu, kterým je chudoba. Umožňuje širokému okruhu lidí, aby mohli věnovat svou energii uspokojování svých dalších a dalších potřeb a tak okusit alespoň špetku takového životního standardu, který byl donedávna dostupný pouze několika málo vyvoleným. Někteří lidé mají ale neustále pocit, že naše doba je tou, která tvoří zlom ve vývoji světa, kdy přestávají platit zákonitosti, které se až dosud považovaly za platné, a zpochybňují úlohu těch … celý článek

Monopoly a svobodná společnost

Josef Šíma – 1. 12. 1998 (přečteno 970×)

Je jen málo oblastí, které by se vyznačovaly takovou mírou jednostranného uvažování, takovou mírou všeobecného odsouzení, takovým rozsahem historické desinterpretace a takovou intenzitou vládních zásahů, jako je oblast monopolů a protimonopolní politiky. Dnes a denně slýcháme o nutnosti dalšího zákona nebo dalšího zákroku proti mocným monopolům, proti snaze kartelů rozdělit si trh, proti pokusům velkých obchodních řetězců mít "příliš nízké" ceny, nebo snaze EU prodat zemědělské výrobky "pod náklady". Učebnice se zároveň hemží teoriemi o predátorském snižování cen a teoriemi o konstrukci daní, které by odčerpaly "monopolní" zisk… celý článek