Pojďme začít příkladem. Předpokládejme, že stometrový plot lze zhotovit dvěma různými způsoby. Buď najmete tři dělníky s nízkou kvalifikací, každého za 15 dolarů, nebo najmete jednoho dělníka s vysokou kvalifikací za 40 dolarů. Obě varianty vám zajistí stejný plot o délce 100 metrů. Pokud chcete maximalizovat zisk, jakou variantu zvolíte? Předpokládám, že byste nejspíš najali…

 Boj za lidská práva je za námi a je vítězně dobojován. Neexistuje žádný zbývající důvod něco vybojovávat. Kdysi američtí černoši neměli ústavní práva stejná jako bílí Američané. Nyní je máme. Je podle mě pravdivé konstatování, že američtí černoši – jako skupina – dosáhli v celosvětovém srovnání největšího pokroku za nejkratší historickou dobu. Kdybychom brali americké…

Podle článku „Al Gore, Agenda 21 a kontrola populačního vývoje“ vydaném na blogu endoftheamericandream.com je nás příliš mnoho a má to negativní vliv na Zemi. Populační fond OSN zas ve své výroční zprávě Stav světové populace za rok 2009 v kapitole nazvané „Čelíme globálním změnám: Ženy, populace a klima“ uvádí: „Každý nově narozený jedinec nejenže…

Lidské odlišnosti jako rasa, etnická příslušnost, náboženské vyznání a jazyk byly vždy zdrojem konfliktů. Přestože média jsou plná argumentace o tom, že tyto odlišnosti mají minimální význam, lidé stále v těchto oblastech projevují své preference, např. když si vybírají partnery, přátele, sousedy, obchodní partnery i v dalších společenských vztazích. Lidé nenavazují společenské vztahy náhodně. Snahy…

Demagogické poukazování na chamtivost bohatých lidí či ředitelů velkých firem, kteří berou 100krát či 200krát víc než jejich zaměstnanci, je hlavní zbraní v politice založené na závisti. Pojďme si tedy něco říci o chamtivosti, která podle Websterova slovníku znamená „sobeckou a přehnanou touhu mít něčeho (např. peněz) více než kolik je potřeba“. Taková definice je poněkud…

Nejzákladnějším principem ekonomické vědy je zákon poptávky, který říká, že čím větší je náklad nějakého chování, tím méně bude takového chování mezi lidmi, a na druhé straně, čím méně nákladné dané chování je, tím více ho bude. Zákon poptávky se vztahuje na jakékoliv lidské chování a já jej v tomto článku budu aplikovat na – antikuřácké chování. Nedivte se, že pomineme…

(pokračování z LF červen–srpen 2006) Náklady obětované příležitosti V deseti krátkých článcích nelze jít nikterak do hloubky ekonomické vědy. Sérii článků „Občanské ekonomie“ raději jednoduše zakončím okomentováním několika lidových tvrzení, které mají sice vysokou emoční hodnotu, ekonomický smysl ale příliš nedávají. Občas rozbor těchto rčení využívám i ve výuce. Jeden z takových zažitých výroků zní: „Je nemravné vydělávat na…

(Pokračování z LF květen 2006) Ekonomickou teorii lze aplikovat na mnoho oblastí. Na to, jak se bude nakonec ekonomická teorie projevovat v praxi, má ovšem vliv struktura vlastnických práv ve společnosti. Je to stejné jako s fyzikální teorií přitažlivosti. Ta také platí univerzálně, nicméně např. připojením padáku na padající objekt ovlivníme, jak se zákon gravitace projeví v praxi. Podobně…

(pokračování z LF březen 2006) Chování, které lze nazývat ekonomickým chováním, lze roztřídit do čtyř okruhů: výroba, spotřeba, směna a specializace. Výroba je jakékoliv chování, které zvyšuje užitečnost věcí, tj. které zvyšuje schopnost věcí uspokojovat lidské potřeby. Pokud huť taví rudu, zvyšuje schopnost uspokojování potřeb tohoto materiálu tím, že mění jeho formu. Když vznikne kov, lze zvyšovat jeho schopnost uspokojovat potřeby tím,…

(pokračování z minulého čísla) V jedné reggae písničce se zpívá: „If you want to be happy for the rest of your life, never make a pretty woman your wife“ (chceš bejt šťastnej život celej – tak si nejhezčí holku – za svou ženu neber). Říká se, že automechanici účtují ženám při poruše na silnici za opravy auta vyšší ceny. Letecké společnosti zas…