Proč je Hayekova kniha aktuální i v 21. století Od napsání dnes již klasické Hayekovy „Cesty do otroctví“ uplynulo více než půl století a nabízí se otázka, zda se mezitím nezařadila mezi díla, která se sice objevují na seznamech povinné literatury studentů politologie a na čestných místech v knihovnách přesvědčených liberálů a libertariánů, ovšem modernímu čtenáři mnoho neříkají. Cílem…

Francouzský myslitel a politik Alexis de Tocqueville (1805-1859), se proslavil zejména knihou postřehů Demokracie v Americe, která je dodnes považována za nejucelenější a nejtrefnější dílo o společnosti Spojených států očima cizince. Tocqueville procestoval řadu dalších evropských i neevropských zemí a všude prokázal výjimečnou schopnost rychle proniknout do problémů určujících život dané společnosti, analyzovat je a…