Evropský institucionalizační a formalizační proces dospěl dnes do stadia, které je velmi, velmi vzdáleno původním dispozicím „Evropských společenství“. Stále více se z původních společenství volného obchodu, služeb, pohybu osob stává společenství byrokracie, plánovačů, nikomu se nezodpovídajících evropských komisařů a skupiny ve svých zemích doslouživších, ponejvíce socialistických politiků. Tito všichni se pak zaštiťují tím, čemu říkají „prohlubující se integrace“….