Autor Pascal Lamy
Datum 12.12.2002

„Záruka co největší rozmanitosti výrobků znamená obohacení trhu, tudíž větší spokojenost občana unie. A to je jeden z našich cílů.“ Řekl 12. 12. 2002 komisař pro jednotný trh EU o plánu EU „ochraňovat“ místní speciality nejen v rámci Evropské unie, ale celosvětově s pomocí Světové obchodní organizace. Je jasné, že nastávají nové doby – není…

Autor Pavla Gomba
Datum 10.12.2014

„Cenou za členství v klubu ekonomicky vyspělých zemí je totiž mimo jiné i solidarita s těmi méně šťastnými.“ Napsala 10. 12.2002 v Hospodářských novinách Pavla Gamoba, výkonná ředitelka českého výboru UNICEF, o podílu ČR na humanitární pomoci africkým zemím po našem vstupu do EU. Měla paní výkonná ředitelka na mysli členství v té Evropské unii,…

Investiční pobídky jsou mediálně oblíbeným bodem sváru mezi odpůrci a zastánci státní intervence v ekonomice. Je to způsobeno hlavně tím, že na jedné straně Czechinvest neúnavně v médiích prezentuje „své úspěchy“ (přilákaní investoři, obsazené průmyslové zóny, otevřené pobočky agentury), a že na druhé straně se medializují některé známé neúspěšné causy (například brněnský Flextronics) a řada osobností a skupin proti pobídkám protestuje. Liberální pro a proti…

Nedávno proběhla všemi českými médii zcela nevyvážená vlna nadšení: v opakovaném referendu řekli irští občané ano Smlouvě z Nice a umožnili tak náš vstup do ráje, který pro mnoho českých žurnalistů představuje Evropská unie. Oslavné komentáře citující uspokojené výroky špiček evropské i domácí politiky nebyly narušeny ani signály z Holandska, Dánska a dalších států, které naznačovaly, že dosáhnutí konsenzu v otázce rozpočtu společné zemědělské politiky (CAP) bude…

Karel Čapek je v České republice doslova a do písmene fenomén. Má výsadní postavení mezi ostatními českými spisovateli, mysliteli a novináři. Pro mnoho lidí je symbolem idealizovaných poměrů první republiky a nedotknutelnou ikonou demokracie. Ve školách jsou studenti přednostně seznamováni s jeho dílem a je jim vtloukána představa Karla Čapka jako neohroženého bojovníka za lidskou svobodu. Je nezpochybnitelné, že Karel Čapek byl velmi dobrým literátem…

Nová kniha nakladatelství Barrister & Principal přináší originální a zajímavý pohled na život a dílo zřejmě nejznámějšího liberálního myslitele 20. století: Friedricha Augusta Hayeka. Tedy člověka, který svou prací nesmazatelně ovlivnil jak teoretickou ekonomii tak praktickou hospodářskou politiku následujících let. Kniha sama o sobě je zdařilou konstrukcí životopisných údajů, Hayekových autobiografických poznámek a částí rozhovorů…

Autor Miroslav Antl
Datum 01.09.2002

„Je to nemravné a zvrácené zneužití povodňové situace.“ Řekl ten, který nemá rád gaunery. Miroslav Antl, náměstek policejního prezidenta, se takto vyjádřil na adresu jedné firmy, která v okolí neratovické Spolany po chemické katastrofě, která se zde odehrála během povodní, začala distribuovat letáky s nabídkou plynových masek. Naznačil také, že proti této firmě budou učiněny…

Povodně, které se prohnaly Českou republikou a okolními evropskými státy během letošního srpna, měly nepopiratelně – navzdory vidinám některých ekonomických analytiků – ničivé efekty a pro mnoho lidí opravdu majetkově i lidsky významné škody. Fotografie a televizní reportáže z míst neštěstí jsou fotografiemi zkázy a lidských tragedií a převážná většina lidí nepochybuje o tom, že je třeba pomoci. A již tím, že věnujeme svůj čas…

Francii jsem navštívil během letošního jara, zrovna v průběhu druhého kola prezidentských voleb. Dokonce jsem měl možnost být přítomen bouřlivé oslavě vítězství staronového prezidenta Jacquese Chiraca v chirakistickém štábu ve Štrasburku, sídle mimo jiné Evropského parlamentu a hlavním městě příhraničního kraje Alsace. Oslavy měly mírně hořký nádech – v kraji, který je druhým nejbohatším ve Francii, totiž nečekaně vysoko bodoval silně nacionalistický Jean-Marie Le Pen, pro…

Vážení příznivci individuální svobody, Laissez Faire Vám jako pokaždé přináší i v květnu zajímavé a přemýšlivé texty, ať už se jedná o původní české články nebo o překlady myšlenek liberálních myslitelů z celého světa. Ve Spojených státech dnešních dnů nabývá na intenzitě debata o odškodnění černých Američanů, kteří sem byli zavlečeni v rámci otrokářského systému….