Sleduji se zvláštním zaujetím rostoucí oblibu slova „dotace”, které Všeobecná encyklopedie (Nakladatelský dům OP, Praha, 1996) definuje jako „formu poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu”. V poslední době jako by se s dotacemi roztrhnul pytel. Kdo nedotuje, tedy spíše o dotace nežádá, jako by nežil. Když poslanci ve sněmovně každoročně „porcují medvěda”,…

Mnohé zastánce volného trhu zaskočil v Lidových novinách rozhovor „Lidé aquaparky chtějí, my jim sloužíme“ s předsedou poslaneckého klubu ODS Vlastimilem Tlustým. Čtenář mohl podlehnout dojmu, že stínová vláda ODS usilovně pracuje na novém dokumentu Modrá šance pro aquaparky. Důslednost, se kterou vrcholný představitel pravicové strany obhajoval tento výkvět komunálního socialismu, ukazuje nejméně na dvě podstatné věci. Zaprvé, že je…

Autor Jaroslav Martínek
Datum 19.09.2003

Možná ani netušíte, že se Česká republika se před třemi lety připojila k Evropské chartě pro dopravu a životní prostředí, která zavazuje své signatáře k masivní podpoře cyklistiky na úkor automobilismu. A možná Vás to ani nezajímá, protože si řeknete, že jde jen o další z naprosto zbytných dokumentů, které se vyznačují vznešenými frázemi, ale…

Ministerstvo financí ČR předložilo vládě k projednání zákon, který zavádí do obchodu s diamanty certifikaci. Zákon je dle mezinárodních závazků zřejmě nevyhnutelný, protože zásady zamezující použití surových diamantů pro financování teroristů vyplývají z tzv. Kimberleyského procesu, při kterém je sdruženo fórum států a obchodníků s diamanty. Do jaké míry je takové opatření smysluplné a také jak zabrání financování teroristů není…

Žijeme v demokratické společnosti na počátku třetího tisíciletí a užíváme relativně vysokého stupně svobody v porovnání s minulostí. Půjdeme-li po časové ose, můžeme konstatovat, že i přes mnoho výjimek a zvratů, šel obecný vývoj od nesvobody, otroctví, poddanství a nevolnictví, cenzury, omezení a regulací směrem ke svobodě a rovnosti. Role státu se od období všemocných, osvícených či neosvícených vládců…

Anthony Giddens, který řídí London School of Economics and Political Science, je ve Velké Británii označován za myšlenkového otce Tonyho Blaira a jako takový si určitě zaslouží přednostní zacházení v této pravidelné knižní rubrice Laissez-Faire. Autor v knize s podtitulem „Obnova sociální demokracie“ nabízí zdánlivě mnoho. Jeho pohled na fungování společnosti je uvozen slovy o…

Zástupci členských i kandidátských zemí EU v Konventu přišli pod vedením Valéry Giscarda D’Estaigna s návrhem prvních šestnácti článků nové evropské (unijní) ústavy. Na první pohled tento návrh vzbuzuje pocit nedotknutelnosti, ostatně proto je celý zahalen do nekonkrétních termínů typu sociální soudržnost, evropská solidarita, rovnost příležitostí, sociální ochrana, udržitelný rozvoj, různorodost, společná politika, které můžeme číst doslova v každé druhé větě textu…

Autor Jan Švejnar
Datum 17.01.2002

Středoškolák hlásící se na školu v Ann Arbor prochází přijímacím řízením, kde maximální možný počet bodů je 150. Průměrná hranice pro přijetí je 100 bodů. Za splnění extrémně obtížné zkoušky SAT na nejvyšší úroveň dostane student 12 bodů, za svou příslušnost k minoritě afroameričanů, hispánců či indiánů dostane bodů 20. (Tomáš Klvaňa: „Američané zvažují výhody…

Americký prezident George W. Bush nastoupil do úřadu před více než dvěma lety poté, co po těsném volebním výsledku porazil demokratického kandidáta – tehdejší- ho viceprezidenta Alberta Gorea. Na počátku nebylo zřejmé, co se dá od George Bushe očekávat – razantní odklon od socialistických politik jeho předchůdce Billa Clintona nebo víceméně zachování stejného kurzu? Všechna očekávání se ale vytratila…

Vážení přátelé individuální svobody, s blížícím se rokem 2003 se blíží již šestý ročník liberálního měsíčníku Laissez-Faire, měsíčníku, který hájí hodnoty osobní svobody, soukromého vlastnictví a minimálního státu. Existujeme již pět let, aniž bychom, na rozdíl od jiných „nezávislých“ periodik, využívali peníze získané státem od daňových poplatníků. Časopis Laissez-Faire si zasloužil existenci z vůle předplatitelů,…