Status Veřejná výzkumná instituce zřízená Ministerstvem zemědělství, zřizovací listina č. j. 22972/2006-11000
Rozpočet Provozní dotace: 38 mil. Kč
Počet zaměstnanců 49

Verdikt

Výzkumný ústav zemědělské techniky by měl být ze strany zřizovatele co nejdříve zrušen bez náhrady. Stát by ušetřil každý rok téměř 40 mil. Kč, které ho VÚZT stojí na provozu, další finance by stát získal rozprodejem majetku. O tuto částku by pak mohl snížit daňovou zátěž. Zrušením VÚZT by se navíc v této oblasti alespoň z části eliminoval efekt vytěsňování soukromých investic (crowding-out effect) a řada jinak vysoce kvalifikovaných pracovníků VÚZT by jistě našla zaměstnání v soukromém sektoru.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Senát PČR předložil na přelomu července a srpna Poslanecké sněmovně návrh zákona „o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě“,[1] který zakazuje prodej zboží v prodejnách s plochou nad 200 m2 o sedmi státních svátcích a navíc reguluje prodejní dobu na Štědrý den. Cílem tohoto článku je ukázat, že návrh zákona je nejen ekonomicky neracionální, jelikož…

Status Veřejná výzkumná instituce Ministerstva dopravy, založena v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb.
Rozpočet 53 000 000
Počet zaměstnanců 143

Verdikt

Výzkumný ústav tohoto druhu může určitě fungovat i na komerční bázi a daňový poplatník by ročně ušetřil přes 50 milionů Kč + nemalé finanční náklady při výstavbě nového centra. Pod samotným Ministerstvem dopravy však existuje celá řada dalších „adeptů“ na zrušení, jako například Centrum pro informace a mechanické testování obalů, Centrum dopravního výzkumu patří v porovnání s jinými stále ještě k institucím smysluplnějším.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

V poslední době vláda po několikaleté odmlce opět otevřela téma privatizace extrémně ztrátových státních Českých aerolinií. Zájemci mají přitom šanci získat maximálně necelou polovinu podílu ve firmě tak, aby dominantní podíl státu (resp. Ministerstva financí ČR) byl nadále zachován. Komu a zda stát část podílu v ČSA odprodá, by mělo být jasno v květnu 2013….