Dnes, kdy existují křesťanské odbory a jediná křesťanská strana je z minulosti známa nejvíce podporou lobbyistických skupin a nafukováním státního rozpočtu, je obtížné přesvědčit někoho o tom, že křesťané jsou pro svobodné tržní hospodářství a programově odmítají socialismus. Bez ohledu na to, že myšlenky reformátora Jana Kalvína daly vzniknout kapitalistické společnosti a papež Lev XIII….