Představme si své město jako podnik, jako speciální korporaci. Kdo ho vlastní? Občané? Nikdo? Proč? Města, jak je známe, nemají akcionáře – přinejmenším ne v pravém smyslu slova. Obyvatelé města mají jistá práva, ale nevlastní podíl v akciovém smyslu slova. Můžete prodat a koupit akcie firmy Apple, ale nemůžete koupit a prodat akcie San Franciska. Proč nemůžeme…