Už řadu let Evropská unie zasahuje do cen tzv. roamingu, tedy volání a dalších služeb mobilních operátorů v zahraničí. Začalo to cenovými stropy na provolanou minutu či odeslanou SMS, končí to srovnáním cen po všech zemích EU na domácí úroveň. Většina spotřebitelů se raduje. „Konečně levné volání na dovolené!“ Ekonomové však nad takovými regulacemi jen…

Autor Vít Bárta
Datum 26.08.2011

„Stravenky vytvářejí určitý návykový mechanismus jak se stravovat… Skrze stravenky zaměstnance tak trošku nutíme myslet na své stravování.“ Tak obhajoval existenci daňového zvýhodnění poukázek na jídlo předseda poslaneckého klubu Věcí veřejných Vít Bárta. Pan Bárta tak předvedl, že vyznává absolutní státní paternalismus. Lidé by se podle něj bez stravenek stravovali špatně. Podle stejné logiky by…

Autor Petr Holub
Datum

„Deflace dokáže zabránit ekonomickému růstu, a tím jakékoli snaze o ozdravení veřejných financí.“ Pan redaktor Holub svádí neschopnost vlády vyrovnat veřejné finance na deflaci, která navíc neexistuje. Česká národní banka znehodnocuje měnu minimálně o procento ročně. Není to sice tak hodně jako v eurozóně, USA nebo Zimbabwe, ale stále je to inflace. Pokud by ceny…

Autor Michal Mejstřík
Datum 03.07.2011

„Když hovoříme třeba o 500 milionech, tak stát na tom vydělá 700 milionů.“ Uvedl pan profesor Mejstřík na otázku, kolik státu na daních vydělá půlmiliardová pobídka zahraničním filmařům. Tím pan profesor dokázal, že umí spočítat to, co slovy Frédérica Bastiata „vidět je”. Zapomněl však na to, co „vidět není“. Nespočítal všechny ty investory, kteří na…

Řeč na téma „liberalismus ekonomickým pohledem“ Liberalismus jako společenská filosofie nedává sám o sobě, bez etických východisek, odpověď na to, co je správné a co ne. A jelikož etiku liberalismu, zejména v postkomunistických zemích, mnoho lidí nesdílí, musí na svou obhajobu použít jinou silnou zbraň – ekonomii. Dnes (tj. 9. června) v České republice slavíme takový smutný…

Po staletích, kdy hlavním záměrem většiny regulací a centrálního řízení byla takzvaná sociální spravedlnost, tedy snížení příjmové nerovnosti mezi bohatými a chudými, se v posledních desetiletích objevila motivace jiná – ochrana životního prostředí. Ať už v podobách méně ambiciózních, při nichž se regulátor snaží ochránit jeden atribut životního prostředí na lokální úrovni, tak i v…

Zastánci štíhlého státu obvykle požadují zásadní redukci státní byrokracie, výrazné snížení daní a především zrušení tzv. welfare state – tedy komplikovaného systému přerozdělování peněz. Naproti tomu připouští existenci základních institucí chránících soukromé vlastnictví, případně bezpečnost a spravedlnost. Mezi ten tzv. základ jsou často zařazeny všechny složky záchranného systému a to včetně hasičů. Mají však hasiči…

V závěru roku přišla Evropská komise se zprávou, že evropské standardizační úřady CEN-CENELEC a ETSI úspěšně vyvinuly technické standardy pro jednotnou nabíječku mobilních telefonů. Eurokomisař pro podnikání a průmysl Antonio Tajani k tomu řekl „Jsem velmi šťastný, že evropské úřady pro standardizaci splnily rychle naše požadavky a vyvinuly technické standardy pro jednotnou nabíječku pro mobilní…

Autor Pavel Baroch
Datum 02.01.2011

„Česko přijde o desítky miliard ze solárních elektráren… Zatímco loni a předloni do solárního byznysu směřovaly desítky až stovky miliard korun, letos se investice výrazně propadnou, což bude mít dopad na národní ekonomiku.“ Pan redaktor se zjevně domnívá, že pokud stovky miliard korun nepůjdou do slunečních elektráren, tak se někam vypaří jako voda na slunci….