Vážení čtenáři, časopis Laissez faire vstupuje do XV. ročníku. První číslo vzniklo v roce 1998, když se dali dohromady studenti Vysoké školy ekonomické Mojmír Hampl, Petr Mach, Josef Šíma a Dan Šťastný. Jeden je dnes viceguvernérem centrální banky, další učitelem ekonomie na soukromých školách a předsedou neparlamentní politické strany, další je rektorem soukromé vysoké školy…

Vladimír Tomšík, profesor ekonomie a viceguvernér České národní banky vydal knihu „Ekonomie a zdravý rozum.“ Věnuje se v ní pěti aktuálním ekonomickým tématům – 1) krizi eurozóny, 2) problémům státního předlužení, 3) investičním pobídkám, 4) nákladům globálně oteplovacích regulací a 5) obavě z vyčerpávání zdrojů. Autor v těchto tématech v podstatě přesvědčivě vyvrací pět ekonomických…

Mají být libertariáni pro zrušení centrální banky? Ne nezbytně. Klasičtí liberálové jsou zastánci malé omezené vlády, která nezasahuje do životů lidí. Na druhé straně má vláda být silná v zajišťování spravedlnosti, pořádku a národní obrany. Za tímto účelem potřebuje daně. Existují sice myšlenkové směry v rámci širšího liberálního hnutí, které zavrhují jakékoliv zdanění, nicméně valná…

Autor Jan Svěrák
Datum 15.12.2011

„Média se nemají ptát, proč financovat umění z daní poplatníků, ale mají to konstatovat jako fakt.“ –Jan Svěrák (MF DNES, 15. 12. 2011) Tak reagoval režisér Jan Svěrák na dotaz novinářky, proč si myslí, že by jeho podnikatelské záměry měli financovat daňoví poplatníci. Podle Svěráka film není jen zboží, ale je to i společenská reflexe,…

Politici všude na světě nemají rádi deficit obchodní bilance. Vidí v něm ztráty pracovních míst ve prospěch ciziny. Tak se často snaží deficitu obchodní bilance bránit – obchodními překážkami, intervenováním do měnového kurzu, kampaněmi za kupování domácího zboží apod. Taková snaha je ale marná a škodlivá. Pokud nějaké vládě obchodní deficit vadí, měla by si…

Vlády často lákají zahraniční investory a věří, že tím přivedou do ekonomiky nové peníze a podpoří ekonomický rozvoj. Česká vláda např. věnovala v roce 2011 700 milionů korun jako dotace filmařům. Provládní ekonomové tvrdí, že filmaři utratí díky relativně malé pobídce násobně více peněz za služby v české ekonomice, více tržeb budou mít stavitelé filmových…

Blízký spolupracovník Václava Klause Jiří Brodský sestavil u příležitosti 70. narozenin prezidenta sborník textů 54 autorů s titulem „Václavu Klausovi“. Kniha nese nehezký německý podtitul „festschrift“, jinak ale obsahuje kvalitně přeložené eseje státníků (např. bývalého německého prezidenta Romana Herzoga či bývalého španělského premiéra José Maria Asnara), ekonomů a dalších osobností, které spojuje to, že se…

Kniha Hanse-Adama II. „Stát ve třetím tisíciletí“ (česky vydala Grada Publishing, 2011) vychází ze zkušenosti tohoto státníka s ekonomickým vzděláním, který je nejvyšším představitelem malé monarchie uprostřed Evropy. Lichtenštejnské knížectví má jednu z nejvyšších životních úrovní na světě a daří se mu po staletí hájit vlastní nezávislost – v 19. století na Rakousku, ve 20….

Autor Jan Kalousek
Datum 15.05.2011

„Prozatím máme na mysli podporu kongresů nad 500 účastníků, kteří by mohli mít dopravu v MHD během kongresu zdarma, rádi bychom zařadili třeba přijetí u primátora či návštěvu některých kulturních zařízení zdarma a uvažujeme i o cash backu pro organizátory.“ Pražský zastupitel Jan Kalousek (ODS) chce brát peníze daňovým poplatníkům a dávat je organizátorům velkých…

Měření času na hodiny a dělení hodin na minuty je konvence. Toto rozdělení nemá jednoho vynálezce – řečeno s Hayekem, jedná se o výsledek lidského konání (human action), a ne realizací konkrétního záměru (human design). Zkrátka rozdělení času je prakticky sdíleným standardem, který usnadňuje domluvu mezi lidmi. Používání času – stejně jako používání jazyka –…