Autor Václav Havel
Datum 05.08.2002

„Členství v EU znamená pro nás výzvu k prohlubování naší adaptability, k vynalézavosti a k přemýšlení o nových projektech. Je totiž všeobecně známo, že Evropská unie podpoří jen to, co je dobře vymyšleno,“ odpověděl prezident republiky Václav Havel v Hospodářských novinách 5. srpna 2002 na otázku, jak při cestách do krajů reaguje na obavy z…

V LF listopad–prosinec 2015 vyšel článek Sheldona Richmana Neexistuje žádný pořádný libertariánský argument, proč nelegalizovat svatby homosexuálů. Podle mě naopak existuje dobrý důvod, aby stát nechal manželství manželstvím. Můj argument není nijak namířen proti gayům. Mají to jistě mnohdy složité, společnost se jim často posmívá, nemají vlastní rodinu a ve stáří zůstávají osamělí. Je smutné,…

Peníze jsou skvělý ekonomický vynález – jinak by je lidi nepoužívali, a tak jako v dávných dobách by dál směňovali zboží za zboží. Ač jsou peníze skvělý vynález, není žádný ekonom, kterého bychom mohli oslavovat jako vynálezce peněz. Peníze se do své dnešní podoby evolučně vyvinuly během staletí, nemají jednoho vynálezce. Peníze mají své předchůdce…

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle ukážeme podstatu tržní konkurence. Konkurence na trhu je proces, v němž jednotlivé firmy mezi sebou soutěží o zákazníky tím, že se snaží nabízet své výrobky a služby v lepší kvalitě a za nižší cenu. Firmy nesoutěží jen o zákazníky v nabídce…

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle ukážeme podstatu vlastnictví. „Dej člověku do vlastnictví holou skálu a on ji promění v kvetoucí zahradu. Dej člověku do devítiletého nájmu kvetoucí zahradu a on ji promění v poušť.“ Anglický ekonom Arthur Young tak vystihl v roce 1878 zázrak osobního vlastnictví….

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle ukážeme, že vždy je něco za něco a že lidské jednání má vždy efekty přímé, viditelné, ale i nepřímé, které nejsou na první pohled vidět. V životě – a tedy v ekonomickém rozhodování – je vždy něco za něco. Pokud se rozhodneme…

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle vysvětlíme princip tržní rovnováhy. Protože poptávka je vždy klesající funkcí a nabídka vždy rostoucí funkcí, existuje jen jedna cena, při které je nabízené a poptávané množství stejné. Této ceně říkáme rovnovážná cena. Když je z jakýchkoliv důvodů nabízená či poptávaná cena menší…

Status Úřad zřízený zákonem v roce 1999.
Rozpočet 62 000 000
Počet zaměstnanců 89

Verdikt

Zrušit bez náhrady. Celková úspora pro stát by činila 48 milionů ročně plus výdaje na platy veřejného ochránce a jeho zástupce plus výnos z prodeje budovy plus příjem z daní od propuštěných pracovníků, pokud by si našli místo v soukromém sektoru.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle vysvětlíme zákon nabídky. Když za něco může prodávající dostat více peněz, bude mít tendenci nabízet toho více, a naopak. To je zákon nabídky. Nabídka jako vztah mezi cenou a nabízeným množstvím je rostoucí funkcí. Je tomu tak proto, že náklady výroby…

Ve věku nedožitých 62 let v květnu 2013 náhle zemřel zakládající dlouholetý člen občanského sdružení Laissez Faire a člen redakční rady Jaroslav Bachora. Jaroslav Bachora byl pravověrným libertariánem. Jaroslav Bachora nestudoval ekonomii ani filosofii na formálních školách, ale četbou děl Ayn Randové, Friedricha Hayeka a Ludwiga von Misese získal své životní přesvědčení o potřebě minimálního…