Jen málokteré téma vyvolavá tolik emocí a je cílem tolika nelogických argumentů jako problematika kouření ve ve veřejných prostorech. Už od 60. let, kdy se škodlivost kouření začínala prokazovat, se argumentační úroveň drží na obou stranách sporu na velmi nízké úrovni. Zastánci kouření poukazovali na kmety-silné kuřáky, kteří zemřeli po devadesátce, většinou po srážce s náklaďákem. Odpůrci se omezovali na snahu prokazovat, že kouření je…

Skutečnost, že drtivá většina vzdělávacích institucí je financována státem, je alarmující sama o sobě. Nechci se ale nyní věnovat špatnému stavu budov a pomůcek ani mizerné úrovni vzdělávání dětí a studentů. Prolistování ministerstvem akreditované učebnice literatury pro střední školy* mne nutí k poukázání na ideovou zaujatost. Autor „Literatury 19. a počátku 20. století“ Vladimír Prokop…