Poslanecká sněmovna nevrátila návrh protikuřáckého zákona k dopracování, přikázala jej k projednání výborům a dala mu tudíž nenulovou šanci na schválení. Tento nový zákon by měl soukromým restauracím, barům, hospodám a kavárnám přikázat, aby stavebně oddělily prostory kuřácké od nekuřáckých. Má ale mimo jiné též třeba zakázat kouření ve společných prostorech i zcela soukromých bytových domů. Jde tedy o další smutný…

Během krátké doby se již podruhé nechávám při psaní regulačního postřehu inspirovat děním v Rakousku. Zřejmě to není náhoda, že mnohé tamní události mají co říci i našinci. Světaznalí často tvrdí, že existuje-li vůbec cosi jako národní mentalita, pak ve středoevropském prostoru jsou si v tomto parametru nejblíže Češi a Rakušané, že jsou to de…

Je to už více než rok, co byl britský historik David Irving v Rakousku odsouzen ke třem letům vězení za systematické popírání holocaustu. Tento trest mu byl odvolacím soudem nakonec zmírněn, Irving byl v prosinci loňského roku propuštěn z vězení a deportován do Británie s doživotním zákazem překročení rakouských hranic (byť v EU existuje volný pohyb osob a vnitřní hranice by…

Tentokrát bude regulační postřeh zcela v osobním duchu a bude vycházet z přímé autorovy zkušenosti. V loňském roce jsem absolvoval mimořádný zážitek – jednoduché povolení vkladu vlastnického práva k nemovitosti. Šlo o nemovitost v Praze a jako pilný čtenář novin jsem samozřejmě věděl, že těžko mohu počítat s tím, že záležitost bude vyřízena ve lhůtě,…

Dovolte tentokrát abstraktnější úvahu. Jsou-li domácí zákonodárci pravidelně za něco svými voliči peskováni, je to vedle imunity nejčastěji „nedokonalost“ jejich práce, tedy „nedokonalost zákonů“ a právního řádu obecně. Zákony jsou dle převažujícího mínění publika „děravé“, jsou v nich „mezery“, jejich výklad je „nejednoznačný“ a navíc se „neustále novelizují“, přičemž ani další a další novelizace nepřinášejí očekávanou „dokonalost“ právního řádu. Dokonalostí zákonů…

Můj dobrý přítel nedávno dokončil poměrně náročnou rekonstrukci bytu, k níž měl vydáno stavební povolení. Koncovkou několikaletého únavného běhání a starostí měla být kolaudace. Napoprvé se ovšem nepovedla. Příslušná skupina úředníků ze stavebního odboru totiž přišla, viděla a v prvním kole zvítězila. Přítel razítko nedostal. Mezonetový byt měl atypicky řešené schodiště, jehož zábradlí bylo ocelové,…

Chcete-li se pobavit a jednou za čas objevit opravdovou byrokratickou perličku, stojí za to příležitostně pročíst zcela veřejný program jednání české vlády. Ne, že by to bylo obzvlášť strhující čtení, ale lze narazit na poklady. Například 20. září letošního roku předložilo ministerstvo životního prostředí dva návrhy na povolení výjimek z ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí…

„Je nutné výrazně zvýšit podporu vědy a výzkumu!“ „Také je potřeba mnohem více investovat do rozvoje znalostí a tudíž do vysokého školství!“ „Jen tak je možné zajistit, aby se z České republiky stala skutečná znalostní ekonomika!“ Kolikrát jste v poslední době slyšeli podobná zvolání a proklamace? Mnohokrát? Není divu, uvedené věty najdeme dnes v programu prakticky každé politické strany nejen u nás,…

Uvedený citát ukazuje hlubokou pravdivost myšlenky George Stiglera, že významná část regulací nevzniká na popud veřejnosti či regulátorů, ale na přímý nátlak samotných regulovaných. Občas je pro firmy skutečně levnější bojovat s konkurencí mimo trh, než na trhu, tj. například vymyslet a „vylobbovat“ regulaci, která prostřednictvím státního/veřejného zásahu uměle znevýhodní konkurenci a dá tak mimotržní výhodu samotným původcům…

Především necítím, že by vstup do EU pro mě znamenal perspektivu posilování principů, které já osobně považuji za klíčové: rozšiřování osobní svobody, méně uzurpující a méně regulující stát, nižší daňové zatížení, menší míra přerozdělování, vyšší míra odpovědnosti každého občana za jeho zdraví, stáří, vzdělání apod.Pravý opak se zdá být pravdou. Důkazem budiž, že předvstupní slaování našeho práva s právem EU…