S obrovskou chutí jsem si prostudoval nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna, jehož obsahem je mimo jiné též zrušení „nulové“ nemocenské v prvních třech dnech nemoci, které nakrátko zavedl reformní balík. Zajímalo mě především, jestli v rozhodování soudců hrály roli i ty argumenty, které by subjektivně připadaly důležité mně. Musím říct, že spíše nehrály,…

A máme nové téma pro regulační diskuse. Jmenuje se Sovereign Wealth Funds, neboli v řeči domácího ekonomického tisku tzv. „suverénní fondy.“ Než se pustím do svých poznámek, dovolím si malou jazykovou odbočku. Nevím přesně, proč bychom měli onen anglický termín sovereign překládat jako „suverénní“. Sovereign debt přece překládáme standardně jako vládní dluh nebo státní dluh…

Tu paralelu si nenechám uniknout. Málokdy je totiž tak snadné poukázat na nesmyslnost některé regulace tak přímočaře a srozumitelně jako v tomto případě. Stačí jen přijmout jednoduchý a snad poměrně široce sdílený předpoklad, že politika je také jen a pouze trh, a to trh myšlenek, idejí, konceptů, světonázorů. Trh, jehož hráči na nabídkové straně –…

Škála společenských jevů je lemována dvěma extrémy. Sada běžných, standardních jevů, které se normálně odehrávají na trhu, v rodině či komunitě, je na jedné straně ohraničena jevy mimořádně chvályhodnými a na straně druhé svým protipólem, jevy mimořádně zavrženíhodnými. Ty chvályhodné či dokonce mimořádně chvályhodné vesměs oceňujeme, udělujeme za ně vyznamenání, plakety, odměny, diplomy, vytváříme tabule…

Ten zvláštní sled scén vídáme čím dál častěji. V prvním dějství proudy šampaňského, davy fotografů a veřejné uznání – to když daný sportovec velkolepě zvítězí. Druhé dějství, pokud k němu dojde, bývá však totální negací toho prvního. To když se ukáže, že k vítězství dopomohl či dokonce opakovaně pomáhal doping, zakázaný podpůrný prostředek. Pak nastává…

Tento časopis se již několikrát věnoval mediálně vděčnému a politicky mimořádně aktuálnímu tématu očekávaného přílivu prostředků z Evropské unie do České republiky. Dobrou tradicí uvedených textů byla vždy střízlivost a přiměřená skepse k mnohdy romantických a nerealistickým očekáváním, která jsou s „evropskými penězi“ spojena. Čísla ukazují, že střízlivost a skepse jsou zatím více než na…

Následující úvaha o Nobelově ceně míru nezapadá do pravidelné rubriky „regulační postřehy”, protože její udělení regulací ve smyslu zmíněné rubriky opravdu není. A to bez ohledu na to, že není udělována „zcela soukromou, na státu nezávislou nadací”, jak nesprávně tvrdí mnozí nevzdělaní čeští žurnalisté, ale bytostně politickou komisí volenou na základě aktuálního rozložení stranických sil…

Některé věci opravdu nejsem s to pochopit. Jednou z nich je tzv. „státní maturita“. Předpokládal jsem, že důkladnější polemika o ní se rozproudí alespoň poté, co riziko jejího brzkého zavedení přimělo několik tisíc středoškoláků vyjít jednoho pátečního dopoledne do pražských ulic a hlučně proti tomuto vynálezu demonstrovat před ministerstvem školství. Mýlil jsem se, vše skončilo jaksi do ztracena. Ministryně…