Rozlišuji mezi Evropou (územím, kulturním prostorem, hospodářsky a historicky daným celkem) a EU jako institucionalizovaným seskupením, jehož původní poslání se v posledním desetiletí zprofanovalo. Proto říkám zatím NE zbyrokratizované, přeregulované, prolobované a zkorumpované EU s jejími nedemokraticky jmenovanými řídícími orgány. Jaké argumenty lze proti vstupu do EU použít? Proč říkám tolikrát NE EU? NE – protože již není pro…