V procesu globalizace letos nastává významný zlom, Evropská unie totiž založila „Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci“, který má ročně přerozdělovat půl miliardy eur. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1927/2006 tak „Společenství ukáže svou solidaritu s pracovníky, kteří ztratili své zaměstnání z důvodu změn ve struktuře světového obchodu“. Nařízení ve svém úvodu deklaruje,…

V tomto vánočním čase, kdy miliony rodin v Čechách a na Moravě pečou cukroví, se sluší připomenout, jak svědomitě se o nás úředníci Evropské unie starají, pokud jde o cukr. Vstup do EU ukončil barbarský systém, kdy výroba cukru byla téměř ponechána silám trhu a byl konečně zaveden cukerní pořádek. Kontrola řepy Starost úředníků začíná u pěstitelů cukrové řepy….