Rada Evropské unie vydala Nařízení č.1777/2005 týkající se DPH, platné od roku 2006. Nařízení je, pro ty z vás, kdo ještě nejsou zběhlí v eurolegislativě, na rozdíl od směrnic plně závazné pro všechny, aniž by bylo potřeba ho zapracovat do národní legislativy skrze hlasování v národních parlamentech a aniž by muselo být přeloženo do srozumitelné češtiny. Otázka je, zda všichni…