Vývoj naší země je v současnosti podstatným způsobem určován naším sbližováním s Evropskou unií. Většina našich politiků považuje za další automatický krok po našem případném vstupu do politické unie také vstup do unie monetární – zavedení eura vnímají jako vyšší stupeň integrace. Takový krok s sebou zjevně nese jak klady, takzápory. Za výhody zavedení eura se obvykle udávají: 1) Úspora transakčních nákladů, které…

Ve svém článku se vyjádřím k současnému měnovému upořádání v Evropské unii a jeho vlivu na Českou republiku. Využiji přitom dva teoretické koncepty, které jsou dnes v našich odborných textech skloňovány ve všech pádech, a pokusil bych se o jejich vzájemnou syntézu. Jedná se o teorii optimálních měnových oblastí a o Balassa-Samuelsnův efekt. Pojem optimální měnové oblasti zavedl do ekonomie současný nositel Nobelovy…