Zastávám názor, že jediným správným cílem podnikání je maximalizace hodnoty pro vlastníky firmy. Existují názory, že primární funkcí podniku je sloužit zákazníkům, podle dalších je funkcí podniku dokonce služba všem, kdo mají na výkonnosti podniku nějaký zájem a jsou jeho činnostmi nějak ovlivněni. Na základě těchto názorů a teorií jsou často vlastníci a manažeři sledující jen úspěch firmy pronásledováni. Podnikatelé…