Předsedové vlád 25 zemí EU se na zasedání Rady na konci března dohodli, že nepřipustí liberalizaci obchodu se službami mezi členskými státy a že usnadní porušování paktu stability, který zemím s eurem omezuje možnost zadlužovat se na úkor ostatních. Summit zřetelně ukázal, v čem je zakopaný pes naší nespokojenosti s celkovým rámcem fungování EU, včetně…

Hnutí Duha vydalo stostránkový spisek „Čistá práce“, v němž se snaží prokázat, že „ekologické technologie a zelené sektory nejen sníží znečištění a zajistí lepší využívání přírodních zdrojů, ale také pomohou vytvořit nová pracovní místa a oživit ekonomiky měst a obcí“. Stojí za to jej alespoň prolistovat, už jen proto, abychom lépe pochopili premisy, ze kterých…

Pro mne existují dva důvody – ekonomický a politický. Ekonomické argumenty jsou analyzovány relativně často, třeba na stránkách Laissez-Faire, proto je tentokrát vynechám. Politická argumentace je vzhledem k obecně praktikované „political correctness“ šlápnutím do vosího hnízda. Ale budiž. Je evidentní, že pád bipolárního světa, tedy konec Ruska jako ohrožení Západu a sjednocení Německa zásadním způsobem ovlivnilo evropskou politiku. Svým způsobem ji…

aneb o tom, jak nesprávné a svévolné zacházení s pojmem „veřejný statek“ vede k neefektivnímu a monopolnímu chování   Žijeme v době, kdy jsme svědky trvalého úsilí zespolečenšovat čím dál tím větší okruh lidských aktivit. Děje se tak pod nejrůznějšími záminkami, které však mají jeden argument společný – vždy jde prý o tak významnou oblast, že jí nelze nezodpovědně ponechat volné hře…