„Indická vláda reguluje téměř vše a proto je tu jen velmi malý pokrok. Zato v Hongkongu dala vláda ruce pryč…a životní úroveň se znásobila.“ John Templeton1 John Templeton, magnát v oblasti investičních fondů, ve třicátých letech cestoval kolem světa a zvláště ho zaujala nesmírná chudoba ve dvou asijských státech pod britskou správou – v Indii…

„Žádný tvůrce není hnán touhou sloužit bližnímu svému…“ Howard Roark z knihy Ayn Randové Zdroj   Ayn Randová, autorka oslavovaného díla „Capitalism: The Unknown Idea“, je všeobecně oceňována jako významná myslitelka tržního kapitalismu, vášnivá zastánkyně rozumu, individualismu a racionálního sebezájmu. Je zde mnoho věcí, které by měly být v díle Ayn Randové vyzdviženy, zvláště pak její nekompromisní obrana svobody a neúprosný…

„Keynes… Sayův zákon nepochopil a zkreslil… A tato dezinterpretace je nejživějším Keynesovým odkazem, od kterého se odvíjí pokřivení ekonomické teorie přetrvávající až do dnešních dnů.“ Steven Kates1 Australský ekonom Steven Kates napsal nedávno knihu Sayův zákon a keynesiánská revoluce. V ní tvrdí, že Keynes, aby způsobil v ekonomii revoluci, musel vytvořit strašáka. Tím strašákem byl…

Používání politických nálepek „levice“ a „pravice“ je možná v dnešních médiích populární, existuje ale několik důvodů, které ukazují, že takováto dichotomie je falešným a zavádějícím vodítkem politické a ekonomické filosofie. Implikuje totiž, že „levice“ je stejně extrémní jako „pravice“, zatímco „střední cesta“ prý představuje umírněnou vyváženou pozici. Takové pojetí, v němž je každý jednotlivec zařazen…