Po červnové mezivládní konferenci EU, kde Velká Británie zabránila tomu, aby Evropská ústava umožnila Evropské unii určovat sazby daně z příjmu firem, se zdálo, že možnost daňové harmonizace firemních daní je zažehnána. Iniciativy se ale z podnětu Německa a Francie chopila Evropská komise a tato staronová agenda se začala projednávat na úrovni Rady i na nižších expertních úrovních. Výsledkem je zřízení „stálé pracovní…