Za socialismu se říkala anekdota o návštěvě amerického symfonického orchestru v Moskvě. Americký dirigent debatoval s moskevským kolegou. Ten se chlubil, že u nich neexistuje antisemitismus, že prý v jeho orchestru je deset Židů, a ti mají stejné postavení jako všichni ostatní. „To je zajímavé,“ říká americký host, „i v mém orchestru jsou určitě Židé, jen vůbec nevím kolik.“…