Již jsme si zvykli na to, že stát používá svých soudů a své policie k tomu, aby trestal soukromé podnikatele za jejich schopnosti, pracovitost a vynalézavost a odebíral jim pravidelně formou daní významnou část jejich běžného výdělku, který získali tím, že posloužili ostatním lidem, či majetku, který díky svým podnikatelským úspěchům nashromáždili. Ani to ale třídě státních…

Téměř všichni lidé jsou přesvědčeni o tom, že bez armády státních úředníků v rolích dohlížečů na kvalitu zdraví lidí a kvalitu životního prostředí by lidstvo bylo předurčeno k smrti následkem otravy jedovatým vzduchem či kvůli požívání závadných potravin nebo závadné vody. Vládní úřady a agentury zabývající se „ochranou“ životního prostředí proto získávají stále více peněz…

Vysloví-li někdo v České republice názor, že oblast peněžnictví by měla být odpolitizována a vyňata z moci státu, tedy že by měl být zrušen monopol centrální banky a do oblasti emise peněz by měla vstoupit konkurence se všemi blahodárnými důsledky, které její přítomnost v jakékoli oblasti hospodářství přináší, nesetká se s příliš pozitivní reakcí. Vždyť…

Je zajímavé, že v každé společnosti se časem projeví tendence většiny zakazovat menšině chování, které sice nikoho doopravdy nepoškozuje, ale je významnou skupinou lidí shledáno nemravným, závadným nebo jednoduše nevhodným. Tento proces může probíhat různě rychle a dosáhnout různé úrovně, zdá se však, že je doslova termodynamicky neodvratný. Jedním z nejznámějších příkladů tohoto jevu je…

Po celém světě stále přežívá odpor proti technologickému pokroku; technologickému pokroku, který umožňuje šetřit lidskou prací a vytváří prostor pro to, aby se lidé mohli vzdálit historickému standardu, kterým je chudoba. Umožňuje širokému okruhu lidí, aby mohli věnovat svou energii uspokojování svých dalších a dalších potřeb a tak okusit alespoň špetku takového životního standardu, který…

Je jen málo oblastí, které by se vyznačovaly takovou mírou jednostranného uvažování, takovou mírou všeobecného odsouzení, takovým rozsahem historické desinterpretace a takovou intenzitou vládních zásahů, jako je oblast monopolů a protimonopolní politiky. Dnes a denně slýcháme o nutnosti dalšího zákona nebo dalšího zákroku proti mocným monopolům, proti snaze kartelů rozdělit si trh, proti pokusům velkých…

Vážení čtenáři, Právě se Vám dostává do ruky první číslo časopisu, který nese jméno LAISSEZ-FAIRE. Již z názvu lze odvodit to, co je jednotícím prvkem článků publikovaných v tomto novém časopise: svoboda jednotlivce, soukromé vlastnictví a jeho svobodná směna jako základ fungování společnosti. Na prozatím čtyřech stranách naleznete jak původní příspěvky, tak i překlady článků či výňatky…