Jedním z nejčastějších argumentů eurooptimistů v jejich proevropské propagandě je tvrzení, že právě evropská integrace a Evropská unie jsou cestou, jak našemu kontinentu zajistit stabilitu a trvalé překonání starých národních antagonismů, které stály za válečnými katastrofami minulého století. Ve své polemice s tímto všeobecně rozšířeným názorem se nechci ani tak soustředit na skutečnost, že stabilita…