Ve Finsku prý uzákoní „právo“ na internet, píše se na iHNed.cz. Nebo dokonce na rychlý internet. Ve Francii již Nejvyšší soud o tomto „právu“ také rozhodl. O zničeném pojmu právo jsem již psal na svém blogu, například v souvislosti s hanebným požadavkem EU na regulaci cen roamingu: „Žádné právo na posílání sms, na telefonování, ani…

Myšlenka evropské integrace se po II. světové válce pro mnohé stala příslibem budoucnosti bez válek, totalitních režimů a společenských konfliktů. Důvodem minulých válek a tradičních nepřátelstvína evropském kontinentu však rozhodně nebyla existence samostatných národních států či absence nadnárodních ekonomických či politických institucí. Důvodem byly převažující ideové trendy a intelektuální atmosféra toho či onoho historického období. V Evropě dochází od…

Investiční pobídky jsou podle jejich obhájců účinnými nástroji pro snížení nezaměstnanosti, zvýšení ekonomického růstu a zvýšení „konkurenceschopnosti ekonomiky, s čímž oponenti nesouhlasí. Téměř nikdo však nepoukazuje na to, že i samotné cíle investičních pobídek (tj. snížení nezaměstnanosti, zvýšení ekonomického růstu a zvýšení „konkurenceschopnosti ekonomiky“) jsou nesmyslné a jejich sledování státem je nemorální, je zlem. Jsou-li samy cíle nesmyslné a nemravné, není důležité, zda nástroje, jež k…

Americká filozofka-spisovatelka Ayn Randová (1905–1982) se zapsala do vědomí miliónů čtenářů prostřednictvím hrdinů svých románů. Svou filozofii však nestihla zpracovat do jednoho komplexního a systematického pojednání. Tohoto úkolu se ujal dr. Leonard Peikoff, její intelektuální dědic, filozof, který objektivismu zasvětil celý svůj život. Výsledkem jeho úsilí je Objektivismus: Filozofie Ayn Randové, kniha, která poprvé zpřístupňuje…

Ve svém slavném projevu „Filozofie: kdo ji potřebuje“ předneseném v americké vojenské akademii West Point v roce 1974 vysvětlovala Ayn Randová nesmírnou důležitost filozofie. Na závěr uvedla: „Nedala jsem si dnes večer za úkol získat vás pro svou filozofii, nýbrž pro filozofii jako takovou. … Jsem přesvědčena, že pokud si uvědomíte důležitost filozofie a potřeby jejího kritického zkoumání, dospějete k tomu, že přijmete právěmoji…