Zdravé ekonomické uvažování spočívá v tom, že se berou v úvahu nejen bezprostřední, ale i druhotné efekty činů jednotlivců i státu. Tento poznatek se neomezuje jen na ekonomii. Lze jej aplikovat na všechny oblasti lidského zkoumání, včetně politické filosofie. Pochopení závažnosti následných efektů může zabránit mnohým problémům. Pochopení následných efektů je důležité i v teorii „trvale udržitelného rozvoje“ propagované levicovými ekologickými…

Liberalismus je – dle původního a správného chápání – dějinnou obhajobou individuální svobody. Prosazuje vládu zákona a respekt k soukromému vlastnictví, stejně jako svobodnou výměnu statků a idejí. Odpor vůči cenzuře a státní kontrole ekonomiky je postaven na stejném principu svobody. Liberalismus je, jak již jméno napovídá, fundamentální víra v politický ideál, kde jednotlivci mohou svobodně prosazovat své cíle, svými vlastními cestami, pouze pod podmínkou, že tím…

Již téměř půl století jsou africké země zaplavovány pomocí. Africké vlády dostaly darem stovky miliard dolarů. Další miliardy putovaly k týmž vládám v podobě půjček. Kontinent zavalily nesčetné tuny potravin, zástupy poradců, expertů a administrátorů přicházely řešit problémy Afriky. Přesto se úroveň rozvoje v Africe za celou tu dobu nezvýšila ani o píď. Ve většině…

 Již několik desetiletí populační katastrofisté předvídají masivní hladovění po celém světě. Populační fond Spojených národů nedávno vydal zprávu „Stav světové populace v roce 1999“, ve které se praví, že „světová populace vykazuje dnes za celou dobu sledování nejlepší zdraví u dětí až po staré lidi.“ V jedné tiskové zprávě OSN uznává, že „dnes se dostatečně…