V posledních letech jsme vládou stále naléhavěji přesvědčováni, že daňovým poplatníkům je potřeba sebrat více peněz na podporu vědy. Jedině tak prý může česká ekonomika udržet konkurenceschopnost – vědecké poznatky se postupem času ztělesní do skvělých českých výrobků, které nám dobudou slávu, čest i peníze. Čeští podnikatelé si podle vládních dokumentů důležitost inovací uvědomují jen…

Stát reguluje trh s léky nejen pokud jde o jejich povolování, ale zasahuje také do uspořádání odpovědnosti za škodu, čímž omezuje smluvní volnost. Nelze se tudíž vyhnout otázce, zda je tato regulace v konečném důsledku pro spotřebitele výhodná. Je zcela přirozené, že výrobce odpovídá za škody, které kupujícímu vzniknou v důsledku vad výrobku. V případě léků však výrobce odpovídá za…

Zdravotnictví v evropských zemích je silně svázáno předpisy, jejichž deklarovaným účelem je ochrana klientů před poškozením zdraví, jejich skutečným účelem však je ochrana ekonomických zájmů určitých skupin. Nejzjevnější je to u lékárníků, kteří se mocně brání představě, že si své léky budeme obstarávat bez toho, že by nám je přes táru podávali zrovna oni. Vyhrazení…

Matt Ridley: „Původ ctnosti“, Portál 2000 Jan Zrzavý, David Storch, Stanislav Mihulka: „Jak se dělá evoluce“, nakladatelství Paseka 2004 Původ ctnosti – po knize s takovým názvem ruka sama nevystřelí, ale měla by. Nečekejte žádného mravokárce. Autor knihy – Matt Ridley – je evoluční biolog, zastánce teorie sobeckého genu. Zjednodušeně můžeme tuto teorii shrnout do představy,…

Vypořádání pozůstalosti je vážná věc. O tom asi nebude sporu. Mnohdy to bývá záležitost značně nesnadná. To si jistě také každý dovede představit. A vždy je to záležitost nadmíru úřední, což by mělo být udivující. Jde přeci o vypořádání soukromého majetku mezi soukromými osobami, pokud tedy pomineme tzv. odúmr, kdy dědí stát, protože nejsou žádní dědicové. Jakmile se dědický soud…

Autor Erik Tabery
Datum 07.10.2002

„Nelze připustit, aby v regulačním úřadě pracoval člověk, který dříve likvidoval svobodu slova.“ Uvedla značka -ET- v týdeníku Respekt v souvislosti s obsazením postů v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Jenomže právě takový člověk tam patří – vždyť přece samotnou podstatou práce „regulačního úřadu“ je, pokud tedy selský rozum stačí, regulovat obsah vysílání, tedy…

Jako dítě jsem si myslel, že svědkové mají při svatebním obřadu dosvědčit úřadům pravost a solidnost vztahu snoubenců. Teprve mnohem později jsem se dozvěděl, že mají učinit něco ještě mnohem neočekávanějšího – dosvědčit státu, že k uzavření manželství došlo. Vzácně si stát volá svědky k dosvědčení zákonnosti postupu (v trestním řízení např.), ale pokud jde…

Clo je státem uložený trest za troufalost, které se jedinec dopustil vůči domácím výrobcům tím, že si koupil zboží v cizině. Je to omezování smluvní svobody jednotlivce. Sympatii proto musí vyvolávat jakékoli zvětšování prostoru, kde státní moc nemluví do uzavírání smluv o koupi zboží. Takovým prostorem mají být i Evropská společenství, kde platí Smlouva ES…

Patent je nástroj, kterým stát vytváří zvláštní druh vlastnictví – vlastnictví k myšlence jak řešit určitý technický problém. Myšlenka se na rozdíl od hmotných věcí rozprostírá po celém prostoru, kde se takové vlastnictví uznává, tedy po celém území státu, kde byl patent udělen. Majitel patentu se tak jako výlučný uživatel takové myšlenky (s drobnými výhradami,…