Pokud někdo pokládá Friedricha Augusta von Hayeka za „bořitele mýtů XX. století“, není to označení zcela správné. Hayekovi šlo o rozbití socialistických mýtů – a socialismus v podobě ideje racionálního řízení společnosti na bázi distributivní spravedlnosti není vynálezem XX. století, nýbrž, jak dosvědčuje Platónova Ústava, provází evropské lidstvo již od jeho filosofických počátků. A jak…