„Stát jsem já!“ prohlásil Král Slunce Ludvík XIV. a měl pravdu. Stát totiž nejsme my, věrní poddaní, kteří neseme na bedrech vrtochy našich vůdců. Stát nejsou ani námi zvolení zástupci, ženoucí nás ke světlým zítřkům jak dobytek na pastvu. Stát je slovy Murrayho Rothbarda: „systematizace loupeživých procesů na daném území. Zatímco běžný zločin je sporadický…