Otázky Václava Moravce z Jihlavy nijak nepřekročily rámec rádoby hollywoodského tyjátru. To není ani překvapení ani zklamání. Václav Moravec prostě předvedl standardní iluzi politické debaty, kterou mu koncesionáři po léta baští. Nakonec, co jiného jim zbývá. Za problém považuji zhusta povrchní či dokonce s neznalostí hraničící názory představitelů politických stran. Svázáni obavou o ztrátu několika…

Evropská unie vyvíjí trvalou snahu po sjednocování daní v členských státech. Zatímco smlouvy o EU nedávají unii pravomoc určovat přímé daně, o to více Evropská unie ovlivňuje daně nepřímé – spotřební daně a DPH. Pokud jde o DPH, sazby se v Evropě dosud stále značně liší, i přes mnoho harmonizačních daňových směrnic. Základní sazbu DPH…

Dříve byla malá firma firmou, která je malá, a středně velká firma bývala firmou, která je středně velká. Dnes existuje, jako ostatně téměř ke všemu, definice Evropské unie. Podle definic vydaných Evropskou komisí je „malý podnik“ podnikem do 50 zaměstnanců a „středně velký“ podnik je společností od 51 do 250 zaměstnanců. Toto kritérium slouží k…