V několika posledních měsících jsme byli vystaveni nespočtu reklam, které se nás snažily přimět k vyplnění formuláře o sčítání lidu. Některé byly jen nepříjemné, jiné přímo absurdní. Mám na mysli ty reklamy plné frází jako: „Pokud nebudeme vědět, kolik lidí čítá Váš region, jak zjistíme, kolik nemocničních lůžek zde potřebujeme?“ Nebo: „Pokud nebudeme vědět, kolik nás je, jak zjistíme, kolik autobusů je potřeba?“ Pominu…