Samozřejmě Karel Havlíček tímto způsobem žádný politologický výkladový slovník nevytvořil, opět se jedná o vybrané části z jeho článků (STRANY POLITICKÉ. Slovan 2. října 1850; KOMUNISMUS. Slovan 26. června 1850). Nešlo však odolat pokušení takovýto slovníček sestavit. Pod pojmem strana si ale nesmíme představovat „klasickou“ stranu moderního typu, spíše původní význam slova „stranit“, tj. zastávat…

„Byrokracie jest ten nepřirozený způsob vlády, při kterém se úřady do všeho občanského života míchají, všechno občanům předepisují, žádnou svobodnou vůli a samosprávu jim nenechávají… Něco jiného jest úřednictvo a něco zcela jiného byrokracie, úřednictvo musí býti v každém dobře zřízeném státu, byrokracie jest neštěstím každého…“ (K. Havlíček: CO JEST BYROKRATIE? Slovan 11. června 1850) Český…