Nedávná referenda o Evropské ústavě ve Francii a Nizozemí znamenají historickou křižovatku. Euroústava je již nejspíš mrtvá, protože aby vešla v platnost, je potřeba souhlas všech 25 členských zemí EU, ať referendem nebo v parlamentu každé země. Ve Francii ji odmítlo 55 procent voličů, v Nizozemí dokonce 62. Takové výsledky způsobily v institucích EU chaos a tápání ohledně následných kroků….