Existuje-li nějaká obecně uznávaná pravda v politické ekonomii, pak je to tato: V případě každé komodity, která slouží k uspokojování hmotných a nehmotných potřeb spotřebitele, je vždy v jeho nejlepším zájmu, aby práce a obchod zůstávaly svobodné, neboť nezbytným a trvalým důsledkem svobody práce a obchodu je maximální snížení ceny. A také tato: Zájem spotřebitele…