Můžeme jenom žasnout nad tím, s jakou lehkostí jsou někteří lidé ochotní oddat se nevědomosti v záležitostech, které je nanejvýš důležité; a můžeme mít jistotu, že jsou odhodláni zůstat neporazitelně ignorantští, pokud prohlásí za svůj axiom, že neexistují absolutní principy. Navštivte jednání parlamentu a naslouchejte debatě o otázce, jestli by měl zákon zakázat mezinárodní směnu…

Petice výrobců svíček, voskovic, lamp, svícnů, luceren, kratiknotů a zhášedel, dále pak výrobců loje, oleje, pryskyřice, alkoholu a obecně všeho, co se týká osvětlení. Vážení poslanci, Jste na dobré cestě. Abstraktní teorie odmítáte a o hojnost a nízké ceny se příliš nestaráte. Na srdci vám leží zejména dobro výrobců. Chcete je osvobodit od konkurence ze…

Jedním z nejpodivnějších fenoménů naší doby, který pravděpodobně bude ohromovat naše potomky, je doktrína založená na této trojité hypotéze: inertní podstata lidstva, všemocnost zákona a neomylnost zákonodárce. Tato trojice tvoří svatý symbol těch, kteří o sobě říkají, ze jsou veskrze demokraté. Také se označují za sociální. Jako demokraté mají v lidstvo neomezenou víru; jako sociální…

(úryvek z díla Zákon) Zákon se zvrhl v nástroj okrádání, místo aby zločinnosti zabraňoval!… Na tomto místě by snad bylo záhodno vysvětlit, co míním slovem okrádání. Nepoužívám to slovo tak, jak bývá často používáno, tedy v nějakém vágním, neurčitém, přibližném či metaforickém smyslu. Požívám jej jako vědecký pojem – jako vyjádření pojmu opačného k pojmu vlastnictví. Jestliže je…

Zákony se úplně otočily! Zákony – a s nimi i veškerá donucovací moc státu – se nejen odvrátily od svého pravého účelu, ale tvrdím, že se začaly používat k účelu právě opačnému. Zákon se zvrhl v nástroj honby za kořistí všeho druhu, místo aby zabraňoval zločinům! Zákony samy páchají stejné zlo, které mají trestat! Je-li tomu tak, je to vážná věc,…

Laissez faire – nechte konat! – Aby nedošlo k nedorozumění, uvádím hned na začátku, že zde hovořím o konání věcí poctivých; stát je totiž zřízen právě proto, aby bránil v konání věcí nepoctivých. Jestliže si toto uvědomíme a vezmeme v úvahu nevinné činnosti samy o sobě, jako je práce, směna, vzdělávání, sdružování, bankovnictví atd., vidíme,…

Ničení strojů a zakazování dovozu cizího zboží – to jsou dva požadavky vycházející ze stejné doktríny. Tedy lidé, kteří sice tleskají velkým vynálezům, avšak souhlasí s protekcionismem, jsou značně nekonzistentní. Co vytýkají svobodnému obchodu? Dávají mu za vinu, že nechává cizince, kteří jsou buď dovednější než my nebo žijí v příhodnějších podmínkách než my, vyrábět…