Peněžní monopol posílil vládní moc Zatímco nám vládní monopol na emisi peněz příliš nepomohl při zajišťování lepších peněz, než bychom měli jinak, spíše naopak, výrazně pomohl k obecnému růstu moci státu. Pokud studujeme historii peněz, není možné se nepodivit nad tím, proč by se lidé měli smířit s výkonem státního peněžního monopolu po dlouhou dobu…

“[Konkurence měn] se mi jeví jako vhodnější a schůdnější než utopický návrh na zavedení nové evropské měny, jehož výsledným efektem by bylo pouze upevnění zdrojů a kořenů veškerého zla pocházejícího z vládního monopolu na emisi peněz a kontroly jejich oběhu. Zdá se také, že jednotlivé země, které nejsou připraveny na přijetí mého mnohem skromnějšího návrhu,…

Politické názory a pohledy na historické události jsou a vždy musí být spolu úzce svázány. Především minulé zkušenosti jsou základem, na kterém je vystavěna naše víra potřebnosti různých politik a institucí, a naše současné politické názory zase nevyhnutelně ovlivňují a přibarvují interpretaci historie. I když je příliš pesimistické zastávat názor, že se člověk z historie…