Cesta Gibraltaru ke “svobodě” byla velmi dlouhá a trnitá. Proto i kořeny dnešního gibraltarského nacionalismu a snahu o osamostatnění lze hledat v jeho pohnutých dějinách. Gibraltar pamatuje násilné obléhání roku 1309, “Velké obléhání” roku 1779 i španělskou blokádu, která končí rokem 2006. Britská nadvláda nad strategicky dobře umístěnou “Skálou” trvá od roku 1704, kdy se…