Není nic běžnějšího, než že stát, který učinil určité hospodářské pokroky, nehledí na pokrok svých sousedů jinak než podezřívavě a všechny státy, se kterými obchoduje, má za své soupeře, předpokládaje, že žádný stát nemůže bohatnout jinak než na jeho úkor. V rozporu s tímto krátkozrakým a škodlivým názorem si troufám tvrdit, že růst bohatství a…

Peníze jako takové nejsou předmětem obchodu, jsou jen nástrojem, který se lidé dohodli používat, aby si usnadnili směnu různých statků. Nejsou článkem v soukolí obchodu – jsou olejem, který tomuto soukolí umožňuje hladký a plynulý chod. Ať si vezmeme jakýkoliv stát, je zřejmé, že na tom, zda chová menší či větší množství peněz, vůbec nezáleží,…