Každý student ekonomie se dříve či později setká na stránkách učebnic se závěry, jejichž přijetí ho postaví do role „akademika“ s názory, které údajně postrádají širší souvislosti. Takový student si potom nutně klade otázku, co je to jen za souvislosti, které způsobují, že je v reálném životě daný problém řešen diametrálně odlišně než by teorie…

Standardní ekonomická teorie nachází porozumění pouze pro dvě teoretické možnosti vhodnosti omezení mezinárodního obchodu státem: optimální tarif a nedospělá odvětví. Zatímco používání argumentu optimálního tarifu v hospodářské politice je skutečnou raritou, je argument nedospělého odvětví jedním z nejfrekventovanějších (obzvláště v případě rozvojových zemí). Co mají oba společného je, že jejich využití v praxi je i z pohledu standardní ekonomie velmi…

Laissez-Faire není žádný hodnotově neutrální časopis. Hned na první straně čtenáře upozorňujeme, že jsme časopis pro svobodu jednotlivce. Ano, propagujeme svobodu, snažíme se vysvětlit, co máme touto svobodou na mysli (svoboda „nebýt znásilněn“ – ano; svoboda „znásilnit sousedku (ani ošklivou)“ – ne) a snažíme se co možná nejvíce lidí přesvědčit, že uspořádání společnosti založené na principu…

Vzhledem k tomu, že náš pan premiér prožil nedávno jeden z nejšťastnějších dnů svého života, připadá mi vhodné zmínit se několika slovy o mýtu hrubého domácího produktu (HDP), o zázračné veličině, která je tím jediným, co stojí za tak výjimečným návalem štěstí v těžkou prací naplněném životě našeho vrcholného politika. Měření a používání HDP je výsledkem snahy…

Je zajímavé, že v každé společnosti se časem projeví tendence většiny zakazovat menšině chování, které sice nikoho doopravdy nepoškozuje, ale je významnou skupinou lidí shledáno nemravným, závadným nebo jednoduše nevhodným. Tento proces může probíhat různě rychle a dosáhnout různé úrovně, zdá se však, že je doslova termodynamicky neodvratný. Jedním z nejznámějších příkladů tohoto jevu je…

Je to právě blahobyt obyvatel, který je tak často tím, co leží na srdci politikům třeba v okamžicích, kdy se rozhodují, co nám svými zákony od zítřka předepíšou, zakážou či zdaní. Jejich úsilí nemůžeme nikdy dostatečně ocenit, dokud se řádně nad tímto pojmem nezamyslíme a nezjistíme, jak těžký úkol si za mizerných pár desítek tisíc korun…

Vážení čtenáři, Právě se Vám dostává do ruky první číslo časopisu, který nese jméno LAISSEZ-FAIRE. Již z názvu lze odvodit to, co je jednotícím prvkem článků publikovaných v tomto novém časopise: svoboda jednotlivce, soukromé vlastnictví a jeho svobodná směna jako základ fungování společnosti. Na prozatím čtyřech stranách naleznete jak původní příspěvky, tak i překlady článků či výňatky…

Společnost konce 20. století se jistě potýká s mnoha problémy. Za jeden v nejčastěji zmiňovaných jsou považovány drogy. Vlády většiny zemí světa používají nejen neustále nákladnější, ale i represivnější prostředky na jejich potírání v naději, že tento jev jednou vymýtí a svět se bude mít lépe. Výsledkem jejich protidrogové války je ale pravý opak: počet lidí užívajících drogy…

Společnost konce 20. století se jistě potýká s mnoha problémy. Za jeden z nejčastěji zmiňovaných jsou považovány drogy. Vlády většiny zemí světa používají nejen neustále nákladnější, ale i represívnější prostředky na jejich potírání v naději, že tento jev jednou vymýtí a svět se bude mít lépe. Výsledkem jejich protidrogové války je ale pravý opak: počet lidí užívajících…