Stát je entitou, jejímž prostřednictvím se každý snaží žít na úkor druhých, zní okřídlená definice z pera francouzského ekonoma a novináře Frédérica Bastiata. Tato definice platí zejména pro tzv. stát blahobytu (welfare state). Nejprve si vyjasněme, co se pod samotným termínem stát blahobytu rozumí. Co spojuje tu zdánlivě nesouvisející škálu vládních aktivit od podpor v nezaměstnanosti, v nemoci či ve stáří po…

Značný počet státních či kvazi-státních institucí V Čechách i ve světě se honosí názvem „pojišťovna.“ Příkladem jsou zdravotní pojišťovny navázané na činnost příslušných ministerstev a participujících na státním přerozdělovaní. Celá řada dalších činností státu si přisvojila název „pojištění.“ Je však otázkou, nakolik je možné nazývat tyto instituce „pojišťovnami“ a předmět jejich činnosti „pojištěním.“ K zodpovězení této otázky je třeba si uvědomit, co může a…

Když prezident George W. Bush v poslední zprávě o stavu Unie uvedl, že federální vláda usiluje o to, „aby každé dítě v Americe umělo číst“ nebo že „je spravedlivé zdaňovat zisk podniků,“ tak to mohlo bystřejším pozorovatelům naznačit, že současná americká pravice se od idylických časů Old Right radikálně změnila. Jde o změnu tak závažnou a rozsáhlou, že si zaslouží stručný historický…

Jaký je postoj liberálů k evropským integračním procesům? Není jim přirozeně cizí myšlenka Evropy bez hranic, Evropy, kde nebude třeba při cestě z jedné země do druhé mít pas, a v které se bude možné usadit, pracovat a podnikat v zemi dle svého výběru. Liberálové všemi silami podporují jakékoliv snahy o odstraňování bariér mezi státyEvropy, ale i mimo ně. Mezi odstraňováním bariér a…