Za jinak stejných okolností bychom nejspíš předpokládali, že Venezuela, demokratická země s obrovskými zásobami ropy a nerostným bohatstvím, jejíž populaci tvoří především potomci Evropanů, musí být bohatší než Bermudské ostrovy – maličké území osídlené ze 60 % potomky černošských otroků, země, kde není ani jedna univerzita, kde mají jediné zpevněné letiště a kde jediným přírodním zdrojem jsou písečné pláže….