Barbara Havelková se ve svém textu, na nějž jsem reagoval jinde, mimo jiné přihlásila k poměrně rozšířenému postoji, že nás komunistické dědictví do značné míry brzdí a znemožňuje nám diskutovat o určitých otázkách bez „často přehnaných a nepřesných referencí k minulosti“. S ním se často pojí i domněnka, že jsme čtyřicet let stáli stranou vývoje,…

Liberální pojetí svobody projevu bývá odpůrci často dezinterpretováno či přímo nepochopeno. Současné zákony České republiky a jejich aplikace orgány činnými v trestním řízení umožňují postihovat svobodu projevu zejména v případě přímé či nepřímé propagace neonacismu. Mnoho lidí potírání neonacistických projevů podporuje. Někteří z nich dokonce volají po tom, aby byly potírány i projevy komunistické, neboť…