V souvislosti s vyšetřováním německých daňových úřadů byla publikována řada kritických komentářů týkajících se Lichtenštejnského knížectví a banky LGT. Na základě vyhodnocení informací z Německa a na základě našeho vlastního šetření, bych rád prohlásil následující: Rozhodně odmítáme metody používané německou vládou a jejími úřady. Jsou-li zprávy v médiích pravdivé, pak německý ministr financí a další…